Związek Kynologiczny w Polsce – Główna Komisja Szkolenia Psów
FORMULARZ REJESTRACJI (REGISTRATION FORM)

IGP-3


Otwarte Mistrzostwa Polski IGP FCI METBOX CUP 2022 CACIT

Organizator (organizer):
 • ZKwP Oddział Będzin
 • Stowarzyszenie Klub Sportów Kynologicznych Metbox Team
Miejsce i termin (place and date):
 • Łaziska Górne
 • 2022-04-07 do 2022-04-10
Dane dotyczące psa (Dog):

Dane właściciela (Owner):

Dane przewodnika (Dog handler):

Inne (Another):

Uwaga, bardzo ważne!

Przesłanie zgłoszenia zobowiązuje materialnie właściciela psa/suki do uiszczenia opłaty, bez względu na to, czy pies/suka zostanie doprowadzony do oceny, czy też nie.
W katalogu zostaną umieszczone tylko psy/suki, których zgłoszenia zostaną nadesłane i opłacone w terminie.
Do zgłoszenia prosimy dołączyć kserokopię rodowodu i dowodu wpłaty.

Attention!

The submission of the application obliges the owner of the dog to pay the fee, regardless of whether the dog will be assessed or not.
Only full paid applications will be placed in the catalog of the competition.
Please attach a copy of payment for entry fee and dog's pedigree to your application.

 • Znany jest mi regulamin zawodów i zobowiązuję się do niego zastosować.
 • Ponoszę odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez mojego psa/sukę.
 • Mam opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, zgłaszany pies/suka jest zarejestrowany w oddziale ZKwP.
 • Wyrażam zgodę na publikację moich danych (imię i nazwisko właściciela, imię i nazwisko przewodnika oraz pełne imię i rasa psa), a także wizerunku na stronach internetowych ZKwP, na oficjalnej stronie internetowej zawodów, w mediach społecznościowych oraz w szeroko pojętych mediach chcących opublikować listy startujących/listy zwycięzców.
 • I know the rules of the competition and I oblige to comply with them.
 • I am responsible for any damage caused by my dog.
 • I am FCI kennel club member.
 • I agree to the publication of my data (names of owner, leader and dog), as well as the image on the websites of the ZKwP, on the official website and in social media or other media willing to publish list of competitors / list of winners.